LEGALIZACJA LGP +48 609 206 780 / SERWIS +48 781 646 945

Legalizacja zbiorników LPG

Nasza firma oferuje przeprowadzenie badania okresowego lub doraźnego w obecności inspektora TDT  zbiorników LPG zamontowanych w pojazdach drogowych.

KONTAKT: tel. +48 609 206 780

Badanie legalizacyjne zbiornika LPG mogą zostać zlecone przez :

 

Badanie przedłużające homologację zbiornika połączone jest z odbiorem przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego,  który w przypadku pozytywnego wyniku badania wystawi protokół z badania oraz decyzję o dopuszczeniu zbiornika LPG do dalszej eksploatacji.

Wykaz dokumentów potrzebnych do wykonania badania:

- Zlecenie badania (wzór)

- Aktualny dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem o zasilaniu gazem LPG,

- Umowę kupna sprzedaży w przypadku pojazdów importowanych,

- Upoważnienie do zgłoszenia zbiornika do badania (wzór-link)

- Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa (wzór)

 

Lokalizacja